גלגול ושיפור משכנתא


גלגול ושיפור משכנתא

גלגול משכנתא או שיפור המשכנתא יכול לפתור את הלחץ והמתח כאשר מקורות ההכנסה משתנים - שינוי מקום עבודה, פיטורין, לידה, שנת חופשה.

וגם כאשר השוק משתנה - סביבה בנקאית של ריביות, שחרור כספים מחסכונות או ירושות, מציאת דירה חדשה וכו'.

כאשר צריך שינוי כדאי לבדוק אולי גם המשכנתא צריכה שינוי.

כדאי לבדוק גם בלי קשר אולי כדאי לשפר את המשכנתא.